Báo giá

Báo giá

Sứ mệnh nâng tầm sức sống xanh bền vững

THỐNG KÊ VẬT TƯ, BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 50 KW

Công ty TNHH Tứ Trụ Solar trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá: HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT ÁP MÁI HÒA LƯỚI 50 KW Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 50 - 100 triệu/tháng.

21/06/2023

291 View

THỐNG KÊ VẬT TƯ, BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 30 KW

Công ty TNHH Tứ Trụ Solar trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá: HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT ÁP MÁI HÒA LƯỚI 30 KW Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 50 triệu/tháng.

21/06/2023

175 View

THỐNG KÊ VẬT TƯ, BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 20 KW

Công ty TNHH Tứ Trụ Solar trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá: HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT ÁP MÁI HÒA LƯỚI 20 KW Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chứ

21/06/2023

168 View

THỐNG KÊ BIẾN TẦN, BẢNG GIÁ BIẾN TẦN CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Công ty TNHH Tứ Trụ Solar trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các loại : BIẾN TẦN

21/06/2023

88 View

THỐNG KÊ PHỤ KIỆN, BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Công ty TNHH Tứ Trụ Solar trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá: PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

21/06/2023

88 View

THỐNG KÊ VẬT TƯ, BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 3 KW

Công ty TNHH Tứ Trụ Solar trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá: HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT ÁP MÁI HÒA LƯỚI 3 KWp

21/06/2023

669 View

BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ 3KW - 1MW

Công ty TỨ TRỤ SOLAR xin gửi tới Quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ 3KW - 1MW

21/06/2023

165 View

THỐNG KÊ VẬT TƯ, BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 10 KW

Hệ thống 6 – 8 kWp cho gia đình dùng tiền điện 3 – 4 triệu đồng/tháng (1800 – 2400 kWh/tháng)

21/06/2023

275 View

THỐNG KÊ VẬT TƯ, BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI CÔNG SUẤT 5 KW

Ghi chú: Hệ thống 4 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 – 3 triệu đồng/tháng (1200 – 1800 kWh/tháng)

21/06/2023

417 View